• Số 9, Ngách 2/13, Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh
  • muayensao.cskh@gmail.com
  • 0975002855

MUAYENSAO.VN cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Mục đích sử dụng thông tin:

Các thông tin thu thập thông qua website muayensao.vn sẽ giúp chúng tôi:

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website MUAYENSAO.VN thuộc quyền sở hữu của cửa hàng Mua Yến Sào .

Chính sách này mô tả cách Mua Yến Sào tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên MUAYENSAO.VN (“Khách hàng”). Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên MUAYENSAO.VN được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính sách được thông báo trên MUAYENSAO.VN

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Mua Yến Sào là (+84) 975 002 855 hoặc gửi email đến địa  chỉ: muayensao.cskh@gmail.com.